DaReM
Danube Rehabilitation Measures

Strategickým cieľom projektu je zvýšenie
výkonnosti, spoľahlivosti a tým aj konkurencieschopnosti
vodnej cesty Dunaj.

Čítaj viac...

DaReM
Danube Rehabilitation Measures

... náležitá príprava štúdie v spolupráci so zodpovednými orgánmi
na ochranu prírody môže mať pozitívny vplyv nielen na plavebnú dráhu,
ale aj na biotopy v Hrušovskej zdrži.

Čítaj viac...

Medzinárodný deň Dunaja 2018.

Rieka Dunaj je druhá najdlhšia rieka v Európe a najdlhšia v Európskej únii. Dunaj možno teda považovať za symbol integrácie Európy a spájanie [...]

Partneri projektu