Medzinárodný deň Dunaja 2018.

Rieka Dunaj je druhá najdlhšia rieka v Európe a najdlhšia v Európskej únii. Dunaj možno teda považovať za symbol integrácie Európy a spájanie podunajských krajín, medzi ktoré patrí aj Slovensko. [...]

Projekt DaReM sme prezentovali na 22. ročníku medzinárodnej výstavy Aqua 2018 v Trenčíne.

S projektami Inovácia a modernizácia plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo a DaReM sme zavítali od 12. do 14. júna 2018 aj do Trenčína – na 22. ročník medzinárodnej výstavy vodného [...]