Koordinačné stretnutie k projektu DaReM – Rehabilitačné opatrenia na vodnom toku Dunaj.

Hlavným cieľom koordinačného stretnutia, ktoré sa uskutočnilo dňa 29. novembra 2018 v Bratislave bolo predstavenie hlavných cieľov a míľnikov projektu, informovanie o postupe aktivít  [...]