Koordinačné stretnutie k projektu DaReM – Rehabilitačné opatrenia na vodnom toku Dunaj.

Hlavným cieľom koordinačného stretnutia, ktoré sa uskutočnilo dňa 29. novembra 2018 v Bratislave bolo predstavenie hlavných cieľov a míľnikov projektu, informovanie o postupe aktivít  [...]

Október a november v znamení konferencií a odborných podujatí.

Počas októbra a novembra 2018 sme mali viacero príležitostí na prezentáciu projektu Inovácia a modernizácia plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo a projektu – DaReM – rehabilitačné opatrenia [...]

Medzinárodný deň Dunaja 2018.

Rieka Dunaj je druhá najdlhšia rieka v Európe a najdlhšia v Európskej únii. Dunaj možno teda považovať za symbol integrácie Európy a spájanie podunajských krajín, medzi ktoré patrí aj Slovensko. [...]

Projekt DaReM sme prezentovali na 22. ročníku medzinárodnej výstavy Aqua 2018 v Trenčíne.

S projektami Inovácia a modernizácia plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo a DaReM sme zavítali od 12. do 14. júna 2018 aj do Trenčína – na 22. ročník medzinárodnej výstavy vodného [...]

DaReM na DOD Ministerstva životného prostredia.

O projekte DaReM sme informovali malých i veľkých návštevníkov počas Dňa otvorených dverí Ministerstva životného prostredia SR. Na podujatí pre širokú verejnosť, ktoré sa konalo v sobotu 12. 5. [...]

Projekt „Danube Rehabilitation Measures“ na medzinárodnom veľtrhu stavebníctva v Bratislave.

Projekt „Danube RehabilitationMeasures (DaReM)- Rehabilitačné opatrenia na vodnom toku Dunaj“, dostal priestor na prezentovanie v rámci 39. ročníka veľtrhu CONECO, 28. ročníka veľtrhu [...]

Projekt DaReM na veľtrhu CONECO 2018.

Projekt DaReM – Rehabilitačné opatrenia na vodnom toku Dunaj, ktorého hlavným cieľom je rehabilitácia plavebnej dráhy medzinárodnej vodnej cesty, bude prezentovaný  počas 39. ročníka [...]

Projekt DaReM a Životné prostredie.

Vplyv na životné prostredie bude len minimálny, pretože miesto realizácie nie je blízko k trvalo obývaným miestam. Ťažisko prác bude vykonávanie pilotných opatrení pre rehabilitáciu bagrovaním a [...]

Návod na používanie nástenky v klientskej zóne

Nástenka

page 1 of 2