Koordinačné stretnutie k projektu DaReM – Rehabilitačné opatrenia na vodnom toku Dunaj.

Hlavným cieľom koordinačného stretnutia, ktoré sa uskutočnilo dňa 29. novembra 2018 v Bratislave bolo predstavenie hlavných cieľov a míľnikov projektu, informovanie o postupe aktivít  [...]

DaReM na DOD Ministerstva životného prostredia.

O projekte DaReM sme informovali malých i veľkých návštevníkov počas Dňa otvorených dverí Ministerstva životného prostredia SR. Na podujatí pre širokú verejnosť, ktoré sa konalo v sobotu 12. 5. [...]

Projekt „Danube Rehabilitation Measures“ na medzinárodnom veľtrhu stavebníctva v Bratislave.

Projekt „Danube RehabilitationMeasures (DaReM)- Rehabilitačné opatrenia na vodnom toku Dunaj“, dostal priestor na prezentovanie v rámci 39. ročníka veľtrhu CONECO, 28. ročníka veľtrhu [...]

Projekt DaReM a Životné prostredie.

Vplyv na životné prostredie bude len minimálny, pretože miesto realizácie nie je blízko k trvalo obývaným miestam. Ťažisko prác bude vykonávanie pilotných opatrení pre rehabilitáciu bagrovaním a [...]

Úvodné stretnutie k projektu „DaReM – Rehabilitačné opatrenia na vodnom toku Dunaj“

V pondelok 11.12.2017 sa v Bratislave uskutočnilo úvodné a koordinačné stretnutie k projektu DaReM. Stretnutie sa uskutočnilo v hoteli SOREA Regia, v Kráľovskom údolí v Bratislave. Úvodného [...]