DaReM
Danube Rehabilitation Measures

Strategickým cieľom projektu je zvýšenie
výkonnosti, spoľahlivosti a tým aj konkurencieschopnosti
vodnej cesty Dunaj.

Čítaj viac...

DaReM
Danube Rehabilitation Measures

... náležitá príprava štúdie v spolupráci so zodpovednými orgánmi
na ochranu prírody môže mať pozitívny vplyv nielen na plavebnú dráhu,
ale aj na biotopy v Hrušovskej zdrži.

Čítaj viac...

Partneri projektu