V stredu 12. februára 2020 sa v administratívnej budove podniku Vodohospodárska výstavba, š. p., v Bratislave stretli zainteresované subjekty, ktoré sa podieľajú na projekte „DaReM – Rahabilitačné opatrenia na vodnom toku Dunaj“, aby sa vzájomne oboznámili s postupom prác na tomto európskom projekte.