Počas medzinárodnej konferencie sme zaznamenali samé pozitívne ohlasy ohľadom našich európskych projektov.

Šamorín 2.-3.12.2020