O projekte

V roku 1514 pápež Lev X poveril prácami prehĺbenia vodného toku svojho brata Giuliama Medicejského. A práve jedným z jeho skúsených inžinierov bol v tom čase aj Leonardo Da Vinci, ktorý navrhol vodný bager.

Aby mohli lode bezpečne plávať, bolo treba často vyčistiť vodné toky od sedimentov na ich dne. Na tieto účely navrhol Da Vinci veľmi originálny vodný bager. Bol tvorený kolesom so štyrmi ramenami, na konci ktorých boli upevnené rýpadlá na riečne bahno. Celé zariadenie je upevnené medzi dvomi rovnobežne umiestnenými loďkami, čím sa zvyšuje jeho stabilita. Odstránené bahno sa ukladá na nákladný čln, pripevnený k zadnej časti súpravy. Ovládanie bagra je veľmi jednoduché. Je zabezpečené pomocou kľuky upevnenej na vodorovnej osi rýpadla. Pri otáčaní kľuky sa na os kolesa navíja lano, ktorým je bager ukotvený k brehu rieky. Vďaka tomu sa celé zariadenie počas svojej činnosti automaticky posúva.
Keďže je potrebné aj v súčasnosti vykonávať bagrovanie a iné úpravy toku tak, aby bola zabezpečená bezpečná a hospodárna prevádzka plavidiel, vznikol projekt DaReM.

Hlavné ciele projektu:

  • zabezpečenie trvalo udržateľných podmienok plavebnej dráhy na medzinárodnej vodnej ceste Dunaj a zmiernenie negatívnych vplyvov sedimentácie v zdrži Hrušov v rozsahu rkm 1845 až rkm1868
  • zvýšenie kvality a bezpečnosti plavby
  • odstránenie úzkych miest na slovenskej časti vodnej cesty Dunaj
  • vytvorenie podmienok pre spracovanie a zhodnotenie sedimentov vzhľadom na potreby prostredia a trhu

Financovanie projektu:

Projekt je spolufinancovaný z Nástroja na prepájanie Európy (Connecting Europe Facility)

  • Rozpočet projektu: 9 750 000 €
  • Spolufinancovanie z EÚ: 8 287 500 €
  • Trvanie projektu: 02/2017–12/2020