2. KOORDINAČNÉ STRETNUTIE

V stredu 12. februára 2020 sa v administratívnej budove podniku Vodohospodárska výstavba, š. p., v Bratislave stretli zainteresované subjekty, ktoré sa podieľajú na projekte „DaReM – [...]

page 1 of 2