KONTAKT

Projektový manažér Vodohospodárskej výstavby, š.p.

Lenka Koprivová
lenka.koprivova@vvb.sk​
Vodohospodárska výstavba š.p
Slovensko

Projektový manažér Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p.

Slovenský vodohospodársky podnik š.p.
Odštepný závod Bratislava, Slovensko