KONTAKT

Projektový manažér Agentúry rozvoja vodnej dopravy

Miroslava Tegelhoffová
miroslava.tegelhoffova@arvd.gov.sk
Agentúra rozvoja vodnej dopravy
Slovensko

Projektový manažér Vodohospodárskej výstavby, š.p.

Lenka Koprivová
lenka.koprivova@vvb.sk​
Vodohospodárska výstavba š.p
Slovensko

Projektový manažér Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p.

Norbert Halmo
norbert.halmo@svp.sk​
Slovenský vodohospodársky podnik š.p.
Odštepný závod Bratislava, Slovensko