Hlavným cieľom koordinačného stretnutia, ktoré sa uskutočnilo dňa 29. novembra 2018 v Bratislave bolo predstavenie hlavných cieľov a míľnikov projektu, informovanie o postupe aktivít  vyplývajúcich z projektu, zhrnutie stavu aktivít a harmonogramu. Okrem zástupcov z Ministerstva dopravy a výstavby SR a podniku VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, sa na stretnutí zúčastnili aj zástupcovia z Dopravného úradu SR a akademickej pôdy zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.