Rieka Dunaj je druhá najdlhšia rieka v Európe a najdlhšia v Európskej únii. Dunaj možno teda považovať za symbol integrácie Európy a spájanie podunajských krajín, medzi ktoré patrí aj Slovensko. V Sobotu 23. júna 2018 si odborná a laická verejnosť na Vodnom diele Gabčíkovo pripomenula Medzinárodný deň Dunaja podujatím Danube Day 2018, ktorý  usporiadal štátny podnik Vodohospodárska výstavba v spolupráci so Slovenským vodohospodárskym podnikom, š. p.

Podujatie Danube Day 2018 sa konalo pod záštitou ministra životného prostredia SR Lászlóa Sólymosa.

Návštevníci z rôznych kútov Slovenskej i Českej republiky boli mimo iného oboznámení aj o projekte „Inovácia a modernizácia plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo (Upgrade of Gabčíkovo locks)“. V stánku projektu boli  pre deti pripravené rôzne hry a darčeky, ich rodičia si mohli otestovať svoje znalosti vo vedomostnom kvíze o Dunaji. V rámci podujatia si všetci návštevníci mohli užiť  napríklad exkurziu vo Vodnej elektrárni Gabčíkovo, vyhliadkové plavby výletnými loďami po Dunaji, nafukovacie atrakcie, lukostreľbu, virtuálne kajakovanie, ukážku záchranárskych akcií či penovú show. V rámci programu návštevníkom zaspievala aj Emma Drobná, či zatancovali deti z DFS Juránek s cimbalovou muzikou Juránečka. Podujatie zakončila tombola o hodnotné ceny.

Predchádzajúci deň, v piatok 22. júna 2018 sa pri príležitosti Medzinárodného dňa Dunaja konalo environmentálne podujatie aj v priestoroch Ministerstva životného prostredia SR. Projekty Upgrade of Gabčíkovo a DaReM – Rehabilitačné opatrenia na rieke Dunaj boli odprezentované aj na tomto podujatí. Do podujatia bolo zapojených približne 180 detí z bratislavských základných škôl.

Medzinárodný deň Dunaja (Danube day) vyhlásila v roku 2004 Medzinárodná komisia pre ochranu Dunaja (ICPDR) so sídlom vo Viedni pri príležitosti 10. výročia podpísania Dohovoru o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja. Cieľom dohovoru je prispieť  vzájomnou spoluprácou všetkých krajín v povodí Dunaja k zlepšeniu kvality vôd. Tento deň je oslavou čistejšej a bezpečnejšej rieky s cieľom upozorniť na význam ochrany prírodného zdroja. Pri tejto príležitosti sa organizujú rôzne podujatia pre verejnosť, ktoré sú bohaté na množstvo aktivít pre deti, mládež a širokú verejnosť.