VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, v termíne od 7. 10. do 11. 10. 2019 zorganizovala v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR a Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR medzinárodný seminár, ktorý bol zameraný na bezpečnosť priehrad. Na pozvanie generálneho riaditeľa VV, š. p., Ing. Daniela Kvoceru, sa na ňom zúčastnili zástupcovia Kazastanu, Kirgizska, Tadžikistanu, Uzbekistanu, Ruska a predstavitelia medzinárodných organizácií – Európskej hospodárskej komisie OSN, OBSE a Medzinárodného centra na hodnotenie vôd IWAC.

Hlavný program medzinárodného seminára sa konal v Banskej Štiavnici, ktorá je významná svojimi historickými vodohospodárskymi systémami. Okrem odborných prednášok, boli súčasťou programu aj početné exkurzie, vrátane návštevy Vodného diela Gabčíkovo, kde sme účastníkom medzinárodného seminára priblížili náš v súčasnosti najväčší modernizačný projekt – Inováciu a modernizáciu plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo a porozprávali aj o projekte DaReM – Rehabilitačné opatrenia na vodnom toku Dunaj.