Počas októbra a novembra 2018 sme mali viacero príležitostí na prezentáciu projektu Inovácia a modernizácia plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo a projektu – DaReM – rehabilitačné opatrenia na vodnom toku Dunaj.

Dňa 25. 10. 2018 sme boli s projektami na 36. medzinárodnom podujatí Priehradné dni, ktoré sa v termíne od 24. 10. do 25. 10. konalo v Bratislave.

Ten istý deň, teda 25. 10. 2018 v Bratislave sme zase odprezentovali vyššie spomínané európske projekty aj na Stretnutí lídrov slovenského stavebníctva.

Projekty Inovácia a modernizácia plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo a DaReM – rehabilitačné opatrenia na vodnom toku Dunaj boli zároveň neoddeliteľnou súčasťou odborného podujatia, ktoré sa konalo pri príležitosti 65. výročia založenia podniku VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, vo štvrtok 8. 11. 2018 v Bratislave.

S projektami sme v pondelok 12. 11. 2018 boli aj na jednej z najstarších konferencií na Slovensku – 50. konferencii vodohospodárov v priemysle, ktorá sa v termíne od 12. do 14. 11. 2018 uskutočnila vo Vyhniach.