Projekt „Danube RehabilitationMeasures (DaReM)- Rehabilitačné opatrenia na vodnom toku Dunaj“, dostal priestor na prezentovanie v rámci 39. ročníka veľtrhu CONECO, 28. ročníka veľtrhu RACIOENERGIA a 5. ročníka výstavy VODA. Tohtoročná medzinárodná výstava sa konala v dňoch od 11. apríla do 14. apríla 2018. Veľtrhy sa uskutočnili v priestoroch Incheba Expo Bratislava pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR a Ministerstva dopravy a výstavby SR. V poradí 5. ročník výstavy VODA predstavil riešenia zamerané na udržateľný rozvoj či protipovodňové opatrenia v oblasti vodného hospodárstva.

Počas celého trvania veľtrhov CONECO, RACIOENERGIA a VODA 2018, sa návštevníci mohli o projekte DaReM informovať v rámci expozície Ministerstva životného prostredia SR v stánku podniku VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, a zároveň počas odborného programu, ktorý sa konal vo štvrtok 12. apríla 2018 v čase od 15:00 do 17:00 hod. V rámci tohto prezentačného bloku Ing. Dušan Voleský, riaditeľ Technického úseku Vodohospodárskej výstavby, š. p., a Mgr. Zoltán Lajos zo Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. predstavili projekt návštevníkom výstavy. Po prezentácii projektu, ktorého motto je „Tradičná metóda, moderná technológia“ nasledovala otvorená diskusia, do ktorej sa návštevníci mohli zapojiť a opýtať sa aj na ďalšie otázky, ktoré ich v súvislosti s projektom DaReMzaujímali.

Veľtrhy CONECO – RACIOENERGIA – PASÍVNE DOMY – DREVOSTAVBY – VODA sa konajú každoročne a prinášajú nové trendy v stavebníctve i v architektúre.

Projekt Danube Rehabilitation Measures (DaReM) je spolufinancovaný z  finančného nástroja Európskej komisie – Nástroj na prepájanie Európy (CEF – Transport).