Projekt DaReM – Rehabilitačné opatrenia na vodnom toku Dunaj, ktorého hlavným cieľom je rehabilitácia plavebnej dráhy medzinárodnej vodnej cesty, bude prezentovaný  počas 39. ročníka veľtrhu CONECO, 28. ročníka veľtrhu RACIOENERGIA a 5. ročníka výstavy VODA. Veľtrhy sa uskutočnia v priestoroch Incheba Expo Bratislava pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR a Ministerstva dopravy a výstavby SR od stredy 11. apríla do soboty 14. apríla 2018.

Veľtrhy CONECORACIOENERGIA – PASÍVNE DOMY – DREVOSTAVBY – VODA 2018 sa konajú každoročne a prinášajú nové trendy v stavebníctve i v architektúre.

Špecializovaná sekcia s názvom VODA predstavuje riešenia zamerané na udržateľný rozvoj, protipovodňové opatrenia, či podporu v oblasti vodného hospodárstva.

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, priblíži návštevníkom veľtrhov Projekt DaReM – DanubeRehabilitationMeasures, v expozícii Ministerstva životného prostredia SR (stánok podniku VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK) v hale B1 a v Programovom centre v hale D.

Projekt DaReM je spolufinancovaný z finančného nástroja Európskej komisie – Nástroj na prepájanie Európy (CEF – Transport).

 

                                        ,,Tradičná metóda, moderná technológia.”