S projektami Inovácia a modernizácia plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo a DaReM sme zavítali od 12. do 14. júna 2018 aj do Trenčína – na 22. ročník medzinárodnej výstavy vodného hospodárstva, hydroenergetiky, ochrany životného prostredia, odpadového hospodárstva a rozvoja miest a obcí s názvom AQUA 2018.