V odbornom programe 51. ročníka konferencie Vodohospodári v priemysle sme mali príležitosť priblížiť účastníkom novinky týkajúce sa projektu „Inovácia a modernizácia plavebných komôr pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na Vodnom diele Gabčíkovo“ a „DaReM – Rehabilitačné opatrenia na vodnom toku Dunaj“.

Jedna z najstarších konferencii na Slovensku sa konala v termíne od 11. 11. do 13. 11. 2019 vo Vyhniach.