VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Dňa 5.3.2020 – Dodanie zariadení v rámci projektu „DaReM – Danube Rehabilitation Measures“ – Sací bager

www.uvo.sk


Dňa 9.10.2019 – Dodanie zariadení v rámci projektu DaReM – Danube Rehabilitation Measures „– Rekonštrukcia korčekového bagra

www.uvo.sk


Dňa 9.10.2019 – Dodanie zariadení v rámci projektu „DaReM – Danube Rehabilitation Measures “ – Rekonštrukcia tankovacieho plavidla

www.uvo.sk


Dňa 13.8.2019 – Dodanie zariadení v rámci projektu „DaReM – Danube Rehabilitation Measures“ – bager s výložníkom

www.uvo.sk


Dňa 26.11.2018 – Štúdia rehabilitačných opatrení v rámci projektu „DaReM – Danube Rehabilitation Measures „

www.uvo.sk


Dňa 24.8.2018- Štúdia využitia sedimentov v rámci projektu DaReM – Danube Rehabilitation Measures „

www.uvo.sk


Dňa 7.6.2018 bola zverejnená zákazka „Štúdia rehabilitačných opatrení v rámci projektu DaReM – Danube Rehabilitation Measures“.

www.uvo.sk


Dňa 25.7.2018 bolo zverejnené VO na EIA – Environmental Impact assessment na stránke Vodohospodárskej výstavby š.p.:

www.uvo.sk


Dňa 24.8.2018 bola zverejnená zákazka „Štúdia využitia sedimentov v rámci projektu DaReM“:

www.uvo.sk


Dňa 11.9.2018 bolo otváranie ponúk – momentálne prebieha hodnotenie