VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Dňa 7.6.2018 bola zverejnená zákazka „Štúdia rehabilitačných opatrení v rámci projektu DaReM – Danube Rehabilitation Measures“.

https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/382519


Dňa 25.7.2018 bolo zverejnené VO na EIA – Environmental Impact assessment na stránke Vodohospodárskej výstavby š.p.:

http://www.vvb.sk/cms/index.php?page=zoznam-vyhlasenych-obstraravani


Dňa 24.8.2018 bola zverejnená zákazka „Štúdia využitia sedimentov v rámci projektu DaReM“:

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/416136

Dňa 11.9.2018 bolo otváranie ponúk – momentálne prebieha hodnotenie


VO na „Dodanie zariadení v rámci projektu DaReM – Danube Rehabilitation Measures“ sa zrušilo a plánuje sa nové VO.